BcA. Patrícia Glinská

Diplomová práce

Srovnání kulturního vývoje Ostravy a Plzně od kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015

Comparison of cultural development of the cities Ostrava and Pilsen since their candidature for European Capital of Culture 2015
Anotace:
Magisterská práce se zabývá srovnáním kulturního vývoje ve městech Ostrava a Plzeň od kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Práce popisuje formální náležitosti podávání přihlášek do soutěže a způsob práce měst při formulování jejich vizí a strategií. Dále vytváří souhrnný přehled vývoje obou měst a shrnutí nastavených cílů z přihlášek ke kandidatuře. Zabývá se především měřitelnými …více
Abstract:
The master thesis deals with comparision of cultural development of the cities Ostrava and Pilsen since their candidature for European Capital of Culture2015. The thesis analyzes formal application process and how the cities dealt with the vision and strategy planning phase. A comprehensive summary was made on behalf of both cities with its goals from the candidate applications following up measurable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/uug9o/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství