Miroslava Mixánová

Bachelor's thesis

Mzdy z pohledu účetního a daňového ve společnosti Hanácká kooperace, a. s.

Wages from an accounting and a tax point of view in Hanácká kooperace, Plc.
Anotácia:
Práce je zaměřena na problematiku mezd z účetního a daňového hlediska. V teoretické části jsou popsány základní zásady pracovněprávního vztahu pro systém odměňování zaměstnanců se zaměřením na benefity z pohledu pracovního, daňového a účetního práva. Součástí této kapitoly je také výpočet a účtování mezd a jejich složek. Praktická část je věnována analýze současného stavu systému odměňování ve vybraném …viac
Abstract:
The work is focused on wages from the accounting and tax point of view. The theoretical part describes the basic principles of the labor-law relationship for the employee remuneration system focusing on benefits from the point of view of labor, tax and accounting law. Part of this chapter is also the calculation and accounting of wages and their components. The practical part is devoted to the analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedúci: Ing. Jitka Matějková
  • Oponent: Ing. Miroslav Hruban

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING