Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy – Ing. Adriana Sailerová Rothová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Adriana Sailerová Rothová

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

Exploitation public relations in marketing communications companies

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využitím public relations aktivit v oblasti zdravotnictví. V první části detailně popisuje teoretická východiska. Další část je věnována vysvětlení pojmů z oblasti farmacie. Praktická část je zaměřena na PR aktivity konkrétní společnosti-Pfizer Česká republika. Popisuje tak konkrétní nástroje, postupy a formy PR komunikace, jež lze použít i jako určitý manuál pro relevantní marketingová řešení.

Abstract: The Aim of this bachelor thesis is to describe various PR tools and activities in the health sector. The first part describes in detail the theoretical foundations. Following part is focused on explanation of terms in the field of pharmacy. Finally, the practical part is a description of PR activities of specific company - Pfizer Czech Republic. This part describes specific tools, techniques and forms of PR communication, which can be used as a specific manual for the relevant marketing solutions

Klíčová slova: Public Relations, Marketingová komunikace, Veřejnost, Pozitivní image, Důvěryhodnost Public Relations, Marketing Communications, Public, Positive Image, Credibility.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:16, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz