Jakub Vostrčil

Bakalářská práce

Identifikace a návrh řešení problémů projektového řízení v IT firmě

Identification of IT company project management problems and designing the solution
Anotace:
Cílém této práce je identifikovat problémy projektového řízení v IT firmě a navrhnout pro ně řešení. K dosažení těchto cílů je v práci zmíněn přehled aktuálních standardů a metodologií projektového řízení (PMI, IPMA, PRINCE2) společně s metodologiemi pro vývoj softwaru (RUP, UP, Scrum). Kritéria úspěšného projektu jsou zjištěna na základě rozhovorů s vedením firmy a konkrétní problémy zjištěny za pomoci …více
Abstract:
The goal of this thesis is to identify the problems of IT company within the context of project management and to design the solution. To achieve these goals, this thesis presents an overview of the current project management standards and methodologies (PMI, IPMA, PRINCE2), along with the software development methodologies (RUP, UP, Scrum). Project success criteria identification is based upon the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Josef Daňa
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky