Klára WALENKOVÁ

Bakalářská práce

Sledování antiedematózních účinků různých druhů fyzikální terapie v léčbě konkrétního onemocnění

Monitoring of anti-oedematous effects different kind of physical therapy in the treatment of a particular disease.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na sledování antiedematózního účinku fyzikální terapie po artroskopickém výkonu kolenního kloubu. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje antiedematózní účinek a fyzikální terapie s tímto účinkem. Dále se zabývá problematikou kolenního kloubu, jeho poraněním, vyšetřením, artroskopií a indikacemi k tomuto výkonu. Praktická část se zaměřuje …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on monitoring antiedematous effects of physical therapy after arthroscopic knee joint surgery. Thesis is devided into theoretical part and practical part. Theoretical part is describing antiedematous effect and physical therapy with this effect. It also deals with issues of the knee joint, its injuries, examination, arthroscopy and indications for this surgery. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. et Bc. Petra Sládková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WALENKOVÁ, Klára. Sledování antiedematózních účinků různých druhů fyzikální terapie v léčbě konkrétního onemocnění. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie