Theses 

Program rozvoje venkova v podmínkách ČR (případová studie pro českou část euroregionu Beskydy) – Mgr. Dagmar Košťalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Dagmar Košťalová

Bakalářská práce

Program rozvoje venkova v podmínkách ČR (případová studie pro českou část euroregionu Beskydy)

Rural Development Programme in conditions of the Czech Republic ( case study for the czech part of the Beskydy Mountains Region )

Anotace: Bakalářská práce se zabývá otázkou politiky rozvoje venkova na úrovni Evropské unie a pak také v podmínkách České repububliky. V rámci Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013. je pak větší důraz kladen na přístup metody LEADER. Součástí práce je i případová studie vybraného území.

Abstract: The bachelor thesis deals with the questions of rural development policy at European Union level and also in conditions of the Czech Republic, especially within 2007-2013 period. The great emphasis is placed on the LEADER approach within the Czech Rural Development Programme for 2007-2013. The thesis also involves the case study for the chosen area.

Klíčová slova: Evropská unie, politika rozvoje venkova, Program rozvoje venkova, region Beskydy, European Union, rural development policy, Rural Development Programme, Beskydy Region.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Verner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:37, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz