Bc. Lukáš POTUŽNÍK

Diplomová práce

Využití infračervené termografie ve výzkumu fotovoltaických technologií

Application of infrared thermography for inspection of photovoltaic technologies
Anotace:
Práce se zabývá nedestruktivním testováním solárních článků pomocí infračervené termografie. Použitím infračervené kamery je zkoumána přítomnost zkratů a případných dalších vad, které jsou jinými metodami obtížně zjistitelné.
Abstract:
In this study is presented differential method for nondestructive testing of sollar cells using infrared thermography. Shunts and other defects are detected using infrared camera.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011
Identifikátor: 36674

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTUŽNÍK, Lukáš. Využití infračervené termografie ve výzkumu fotovoltaických technologií. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd