Bc. Přemysl Pořádek

Diplomová práce

Variské hydrotermální žíly v klastických sedimentech moravskoslezského paleozoika

Variscan hydrothemal veins in siliciclastic rocks of the Moravosilesian Palaeozoic
Anotace:
Tato práce je zaměřena na studium fluidních inkluzí v minerálech hydrotermálních žilách z kulmských klastických sedimentů ze západní části Nízkého Jeseníku u obcí Břidličná a Valšov. V první části práce byly popsány obecně fluidní inkluze, geologická stavba zájmové oblasti a použité metody studia. Pro studium žil byla použita optická mikroskopie, elektronová mikroanalýza a skenovací elektronová mikroskopie …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on study of fluid inclusions from hydrothermal veins minerals in lower Carboniferous siliciclastic sediments. Samples were taken from Paleozoic flysch from Nízký Jeseník Uplands near towns Břidličná and Valšov. Fluid inclusions – in general, geology of study area and used methods were described in the first part of this thesis. Optic microscopy, electron microprobe analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta