Mgr. Zdeněk Kochtík

Bakalářská práce

Morálka dostatečného a morálka nedostatečného důvodu u Friedricha Nietzscheho

The Morality of Sufficient Reason and the Morality of Insufficient Reason in Friedrich Nietzsche's Thought
Anotace:
Ve své bakalářské práce chci představit nauku Friedricha Nietzscheho o panské a otrocké morálce jako expozici dvou ontologicky odlišných založení morálky. Mým hlavním cílem je ověřit tyto dvě hypotézy: Za prvé, otrockou morálku můžeme nazývat morálkou dostatečného důvodu a panskou morálku morálkou nedostatečného důvodu. Za druhé, Nietzsche dává přednost druhé z nich, protože ta umožňuje jemnější porozumění …více
Abstract:
In my bachelor thesis I aim to present the famous Friedrich Nietzsche's concepts of master and slave morality as an exposition of two ontologically different foundations of morality. My main goal is to examine the following hypotheses. First, slave morality can be called the morality of sufficient reason while master morality can be called the morality of insufficient reason. Second, Nietzsche prefers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie