Theses 

Logistické náklady u firmy a možnosti jejich snížení – Bc. Dana TÁBORSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management

Bc. Dana TÁBORSKÁ

Bakalářská práce

Logistické náklady u firmy a možnosti jejich snížení

Logistic charges of a firm and possibilites of their cutting down

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou snižování logistických nákladů v podniku. Teoretická část obsahuje úvod do řešené problematiky a bližší specifikaci jednotlivých logistických nákladů. Praktická část je zaměřena na představení společnosti XY (nechce být konkrétně uvedena, proto označení XY) a popsání možnosti snižování jednotlivých logistických nákladů. Jsou zde uvedeny i doporučení, která by firma mohla využívat.

Abstract: This work deals with the reduction of logistics costs in the enterprise. The theoretical part contains an introduction to tackle more and specification of each logistics cost. The practical part is focused on the performance of XY (does not want to be specifically mentioned, the designation XY) and describe the possibility of reducing the various logistics costs. Are given recommendations, which the company could use.

Klíčová slova: logistika, logistické náklady, přepravné

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
  • Identifikátor: 13305

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13305 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

TÁBORSKÁ, Dana. Logistické náklady u firmy a možnosti jejich snížení . Uherské Hradiště, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz