Tereza Hůšová

Bakalářská práce

Regionální rozvoj realizovaný kraji Středočeský kraj

Regional development implemented by the Region of Central Bohemia
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na regionální politiku krajů a regionální rozvoj především Středočeského kraje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje práce na regionální rozvoj, regionální politiku její přístupy a metody.Analytická část, je zaměřena na Swot analýzu Středočeského kraje a podrobně rozebírá situaci kraje v rámci regionálního rozvoje a regionální …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on regional policy of regions and regional development in the Central Bohemian region. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on regional development, regional policy approaches and methods. The analytical part focuses on the SWOT analysis of the Central Bohemian region and analyzes in detail the situation of the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hůšová, Tereza. Regionální rozvoj realizovaný kraji Středočeský kraj. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů