Theses 

Vývoj nezaměstnanosti v ČR, vliv ekonomické krize na nezaměstnanost – Bc. Jiří Zahorčák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Zahorčák

Diplomová práce

Vývoj nezaměstnanosti v ČR, vliv ekonomické krize na nezaměstnanost

Development of Unemployment in the Czech Republic and the Influence of Economic Crisis on It

Anotace: V diplomové práci nejprve definuji pojmy, které jsou nezbytné k pochopení celé problematiky daného tématu. Dále se snažím zachytit vývoj nezaměstnanosti na českém území na pozadí historických a politických událostí. V následující kapitole se zabývám jednotlivými důsledky nezaměstnanosti, které ovlivňují život člověka. Poslední kapitoly jsou věnovány současné světové ekonomické krizi, která se podílí na stavu úrovně nezaměstnanosti nejen u nás, ale i ve světě. Popisuji vznik a vývoj finanční krize, a jisté dopady a možná řešení nezaměstnanosti v České republice přináším v poslední kapitole této práce.

Abstract: In my diploma thesis I define terms, which are essential for understanding the whole issue of the given topic. Furthermore I try to seize unemployment progression in the Bohemian area behind the historic and political events. In the following chapter I am dealing with particular consequences of unemployment, which influence human lives. Last chapters are devoted to recent world economical crisis, which takes part in level of unemployment not only in our country, but in the world as well. I am describing commencement and development of financial crisis and in the very last chapter of this work I am informing about certain outcomes and possible solutions to the unemployment in the Czech Republic.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, krize, trh práce, Česká republika, EU.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Suchomelová
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz