Lenka Vejražková

Diplomová práce

Destinační značka Řecka a její role ve vnímání image země

Greece Destination Brand and its Role in Perception of Country’s Image
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá destinační značkou Řecko se zaměřením na její image. Cílem diplomové práce je zhodnocení turistické pozice Řecka v ČR, hlubší prozkoumání vnímaného obrazu destinace a následné navržení efektivnější komunikace. Metodickými vstupy jsou kvantitativní průzkumná sonda v podobě dotazníkového šetření, na kterou navazuje kvalitativní výzkum metodou skupinových rozhovorů. Výstupem …více
Abstract:
This master thesis deals with Greece destination brand with focus on its image. The goal of the thesis is to evaluate the touristic position of Greece in the Czech Republic, in-depth exploration of perceived destination image and consequent suggestion of more effective communication. The research methods used are quantitative questionnaire survey followed by qualitative focus groups. Outcome of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Kateřina Dragonová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46438