Vojtěch Dvořák

Bakalářská práce

Zdislavský kult ve farnosti Křižanov ve 20. století

Cult of Zdislava in the Křižanov parish in the 20th century
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled o dějinách úcty k blahoslavené, později svaté, Zdislavě, a to od počátku 20. století, kdy se úcta začala poprvé rozvíjet, až po jeho konec. Zároveň také obsahuje stručné shrnutí životního příběhu Zdislavy z Lemberka, historii jejího kultu a dějiny Křižanova.
Abstract:
This bachelor thesis aims to provide a comprehensive overview of the history of the reverence for the blessed, later saint, Zdislava from the beginning of the 20th century, when the reverence first began to develop, to the end of it. It also contains a brief summary of the life story of Zdislava of Lemberk, history of her cult and history of Křižanov.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií