Theses 

Výchova ke zdraví na základních školách, projekt Zdravá škola – Štěpán HAVLÍČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Štěpán HAVLÍČEK

Bachelor's thesis

Výchova ke zdraví na základních školách, projekt Zdravá škola

Health education at the Elementary school, project Healthy school

Anotácia: Bakalářská práce se věnuje problematice výchovy ke zdraví na základní škole. Teoretická část se zabývá zdravým životním stylem, především dětí na základní škole, dále představuje program Škola podporující zdraví. V empirické části práce zkoumá a vyhodnocuje dotazníkovou metodou zkušenosti s tímto programem, jak u žáků, tak u rodičů na konkrétní základní škole v Blansku. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký je životní styl dětí na základní škole a také, jak je ovlivňuje "Projekt zdravá škola" a zda - li se osvědčil.

Abstract: In this bachelor thesis, it will be engaging in issues regarding to health education in an elementary school. The theoretic component will describe children´s healthy life style within the elementary school. The thesis will present "Healthy School Program". The empirical component will consist of engaging in research and an evaluation questionnaire combined with the "Program Healthy School" in students and parents at the specific elementary school in Blansko. The goal of this bachelor thesis is to find out what children´s lives look like within and elementary school and how "Program Healthy School" works.

Kľúčové slová: zdravá škola, děti, základní škola, životní styl, Projekt Zdravá škola

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Karin Petřeková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44988 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HAVLÍČEK, Štěpán. Výchova ke zdraví na základních školách, projekt Zdravá škola. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 17:16, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz