Bc. Simona Dopitová

Diplomová práce

Kroměřížská knihovna olomouckých biskupů ve světle raně novověkých rukopisných katalogů

Episcopates of Olomouc and their bibliotheca in the light of catalogues of the early modern period
Anotace:
Diplomová práce „Kroměřížská knihovna olomouckých biskupů ve světle raně novověkých rukopisných katalogů“ pojednává o Arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Nejprve se věnuje osobě jejího zakladatele biskupa Karla II. Liechtenstein-Castelcorna, vzniku a založení knihovny. Poté ve stručnější a přehledné formě shrnuje více než třísetletou historii knihovny, se zřetelm na jednotlivé knihovníky, v …více
Abstract:
Diploma thesis "Episcopates of Olomouc and their bibliotheca in the light of catalogues of the early modern period" deals with the Archbishop mansion library in Kroměříž. First the thesis deals with the person of the bibliotheca founder bishop Karl II. Lichtenstein-Castelcorna, and with the origin and foundation of the bibliotheca. Next the diploma thesis shortly and digestedly summarizes more than …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví

Práce na příbuzné téma