Bc. Simona Dopitová

Master's thesis

Kroměřížská knihovna olomouckých biskupů ve světle raně novověkých rukopisných katalogů

Episcopates of Olomouc and their bibliotheca in the light of catalogues of the early modern period
Abstract:
Diplomová práce „Kroměřížská knihovna olomouckých biskupů ve světle raně novověkých rukopisných katalogů“ pojednává o Arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Nejprve se věnuje osobě jejího zakladatele biskupa Karla II. Liechtenstein-Castelcorna, vzniku a založení knihovny. Poté ve stručnější a přehledné formě shrnuje více než třísetletou historii knihovny, se zřetelm na jednotlivé knihovníky, v …more
Abstract:
Diploma thesis "Episcopates of Olomouc and their bibliotheca in the light of catalogues of the early modern period" deals with the Archbishop mansion library in Kroměříž. First the thesis deals with the person of the bibliotheca founder bishop Karl II. Lichtenstein-Castelcorna, and with the origin and foundation of the bibliotheca. Next the diploma thesis shortly and digestedly summarizes more than …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies

Theses on a related topic