Bc. Marek ŠVESTÁK

Diplomová práce

Vliv uzařování na hořlavost vybraných typů polymeru.

The Effect of Irradiation on the Flammability of the Selected Types of Polymers.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je porovnání hořlavosti vybraných typů polymerních mate-riálů modifikovaných radiačním síťováním. Materiály budou ozářený širokou škálou dávek intenzity záření a následně bude provedena zkouška hořlavosti žhavou smyčkou. Vlastnosti ozářených materiálů budou porovnány s vlastnostmi materiálů neozářených. Dále bude provedena diskuze výsledků a závěrečné vyhodnocení.
Abstract:
The main aim of the thesis is to compare the flammability of selected types of polymeric materials modified by radiation cross-linking. The materials will be irradiated with a wide range of dosis and consequently will be tested by hot fire test equipment. Properties of irradiated materials will be compared with non-irradiated materials. Further discussion will be the final results and evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Holík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVESTÁK, Marek. Vliv uzařování na hořlavost vybraných typů polymeru.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe