Bc. Kateřina Červíková

Bakalářská práce

Vliv mobilní aplikace Pokémon Go na úroveň pohybové aktivity hráčů ve věku 11–15 let

Influence of the mobile application Pokémon Go on the level of physical activity of players aged 11–15
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda hra Pokémon Go změnila běžnou úroveň pohybové aktivity hráčů ve věku 11–15 let, a určit, zda výzkumný soubor splňuje doporučené normy k provádění pohybové aktivity. Základem práce jsou data získaná akcelerometry Actigraph ve dvou měřících obdobích. Srovnání a interpretace výsledků jsou součástí praktické části práce. Teoretická část je zaměřená na doporučení k provádění …více
Abstract:
The objective of this bachelor´s thesis is to discover how the mobile application Pokémon Go changed the level of regular physical activity of users aged 11 to 15 and decide whether or not they met the recommended amounts of physical activity. The basis of the thesis comprises results obtained via Actigraph accelerometers in two time periods. Their comparison and interpretation are contained in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií