JUDr. Ondřej Kábela, Ph.D.

Disertační práce

Dopady práva Evropské unie na rozhodování o projektech týkajících se práva životního prpstředí

The impact of the European Union law on decision-making concerning the environmental law projects
Anotace:
Cílem této disertační práce je blíže analyzovat dopady unijního práva na rozhodování související s posuzováním dopadů záměrů na životní prostředí. Jedná se o problematiku, která není odborné veřejnosti cizí. Zejména občanská sdružení na ochranu životního prostředí se zasloužila o to, že tato oblast byla medializována a dostala se do povědomí širší veřejnosti. Práce přibližuje související právní úpravu …více
Abstract:
The Thesis called “The impact of the European Union law on decision-making concerning the environmental law projects” deals with the issue of the impact of the European Union law on the Environmental Impact Assessment procedure to be carried out at the national level. That’s why especially the national laws are subject of examination. Die Doktorarbeit mit dem Titel „Der Einfluss des Unionsrechts auf …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Právo Evropských společenství