Theses 

Dopady práva Evropské unie na rozhodování o projektech týkajících se práva životního prpstředí – JUDr. Ondřej Kábela, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Právo Evropských společenství

JUDr. Ondřej Kábela, Ph.D.

Disertační práce

Dopady práva Evropské unie na rozhodování o projektech týkajících se práva životního prpstředí

The impact of the European Union law on decision-making concerning the environmental law projects

Anotace: Cílem této disertační práce je blíže analyzovat dopady unijního práva na rozhodování související s posuzováním dopadů záměrů na životní prostředí. Jedná se o problematiku, která není odborné veřejnosti cizí. Zejména občanská sdružení na ochranu životního prostředí se zasloužila o to, že tato oblast byla medializována a dostala se do povědomí širší veřejnosti. Práce přibližuje související právní úpravu České republiky a některých dalších států. Zaměřuje se především na soudní ochranu a žalobní legitimaci sdružení na ochranu přírody

Abstract: The Thesis called “The impact of the European Union law on decision-making concerning the environmental law projects” deals with the issue of the impact of the European Union law on the Environmental Impact Assessment procedure to be carried out at the national level. That’s why especially the national laws are subject of examination. Die Doktorarbeit mit dem Titel „Der Einfluss des Unionsrechts auf die Beschlussfassung hinsichtlich der mit dem Umweltrecht verbundenen Projekte“ beschäftigt sich insbesondere mit der Problematik des Einflusses der Rechtsvorschriften der EU auf die auf der nationalen Ebene durchzuführende Umweltverträglichkeitsprüfung. Demzufolge werden in der Arbeit hauptsächlich die nationalen Rechtsvorschriften näher analysiert.

Klíčová slova: Aarhuská úmluva, SDEU, posuzování vlivů záměru na životní prostředí, Listina základních práv EU, Evropská unie, ekologická sdružení, přístup k soudu Aarhus Convention, Court of Justice of the European Union, Environmental Impact Assessment, EU Charter of the Fundamental Rights, European Union, environmental organizations, access to the court

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz