Bc. Tomáš Měkýš

Diplomová práce

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví

AML Measures and KYC in Banking Area
Anotace:
Diplomová práce pojednává o jednotlivých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na bankovní sektor, v rámci platné české právní úpravy a blíže se věnuje zásadě „poznej svého klienta“. V práci je provedena dílčí analýza zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je zhodnocena účinnost jeho institutů. V závěru práce jsou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with various measures against legalization of proceeds from crime focusing on banking sector in conditions of Czech legislation. Also this thesis deals with the principle of KYC. The thesis contains a prtial analysis of the Czech AML act. Also efficiency of its institutes are assessed. At the end of this paper there is a summarization of the amendment of the Czech AML act …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta