Mgr. Martina Zapletalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment

Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment
Abstract:
Komplexní mikrobiální ekosystém bachoru má významný vliv na zdraví a produktivitu přežvýkavců a některé fyziologické parametry, jako jsou výtěžnost a složení mléka, vysoce korelují se zastoupením různých bakteriálních druhů v bachoru. Cílem této studie bylo sledování dynamiky ruminálního mikrobiomu v závislosti na prostředí. Během in vivo experimentu jsme zkoumali účinek diety obohacené o isoflavony …more
Abstract:
The complex microbial ecosystem of the rumen has a significant impact on the ruminant host’s health and productivity and some physiological parameters, such as milk yield and composition, are highly correlated with the abundance of various bacterial members of the rumen microbiome. The aim of this study was to monitor the ruminal microbiome dynamics depending on the environment. During the in vivo …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta