Bc. Linda Husáková

Diplomová práce

Komparace tepové frekvence hráčů 7. třídy při zápase v ledním hokeji, dle herní pozice

Comparison of heartbeat frequency among the 7th grade players during the ice hockey match according to the game position
Anotace:
HUSÁKOVÁ, L.: Komparace tepové frekvence hráčů 7. třídy při zápase v ledním hokeji, dle herní pozice, Brno: MU FSpS, 2015, 60 s. Tato práce zahrnuje porovnání tepové frekvence hráčů během všech měřených zápasů. Je zpracována tak, aby sloužila trenérům, učitelům, zájemcům o lední hokej a také všem sportovcům.
Abstract:
HUSÁKOVÁ, L.: Comparison of heartbeat frequency among the 7th grade players during the ice hockey match according to the game position, Brno: MU FSpS, 2015, 60 s. This work involves comparing heart rate measured all players during matches. It is prepared to serve coaches, teachers, people who are interested in ice hockey and all the athletes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma