Bc. Jan ONDŘÍČEK

Diplomová práce

Použití Elo ratingu pro predikci výsledků utkání NBA

Anotace:
Hlavním cílem této práce je navrhnout změny a vylepšení Elo rating systému pro predikci výsledků utkání NBA a následně srovnat výsledky predikce s modelem vybrané sázkové kanceláře a s existujícím modelem od FiveThirtyEight založeným na Elo ratingu. V práci je prezentován historický vývoj a matematický popis principu Elo rating systému. Původní model Elo ratingu (navržený pro šach) je zde rozšiřován …více
Abstract:
The main purpose of this thesis is to propose changes and improvements of the Elo rating system for a prediction of the NBA games results and compare the prediction outcomes with a model of selected bookmaker and with the FiveThirtyEight model based on the Elo rating. This thesis presents a historical development and a description of the mathematical background of the Elo rating system. The original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDŘÍČEK, Jan. Použití Elo ratingu pro predikci výsledků utkání NBA. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Matematika a finanční studia / Matematika a finanční studia

Práce na příbuzné téma