Bc. Barbora Hrebíčková

Diplomová práce

Problémy humanitárnych intervencií a Responsibility to Protect

Problems of humanitarian interventions and Responsibility to Protect
Abstract:
This thesis is focusing on the critique of the practice of humanitarian intervention that culminated in 1990s and on the concept Responsibility to Protect that reflects this issue. The aim of this thesis is to identify fundamental problems of humanitarian interventions and their solutions within the framework of R2P and to review their subsequent acceptance by the international community and their …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá kritikou praxe humanitárnych intervencií, ktorá vyvrcholila v 90. rokoch 20. storočia a konceptom Responsibility to Protect, ktorý túto problematiku reflektuje. Cieľom práce je identifikovať základné problémy humantárnych intervencií, ich riešenia v rámci konceptu R2P a zhodnotiť ich následné pijatie a uplatnenie v medzinárodnom spoločenstve a jeho praxi.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy