Bc. Emanuel Godál

Diplomová práce

Modelování insolvence firem s využitím veřejně dostupných dat

Modeling insolvency risk for the corporations using public data
Abstract:
The goal of the thesis is modeling of insolvency based on financial statements using public data. The first part is devoted to theoretical analysis of insolvency and overview of most commonly used methods for its prediction. The following part contains arguments supporting selection of logistic regression and discriminant analysis. Subsequently, there are stated sequential steps of processing data …více
Abstract:
Predmetom tejto diplmomovej práce je modelovanie insolvencie na základe účtovných závierok z verejene dostupných dát. Prvá časť je venovaná teoretickému rozboru pojmu insolvencia a prehľadu metód využívaných na jej predikciu. V ďalšej časti je zdôvodnený výber logistickej regresie a diskriminačnej analýzy. Následne sú uvedené postupné úpravy dátového súboru porovnávané s prístupmi iných autorov. V …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance