Mgr. Václav Šicha, Ph.D.

Disertační práce

Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli

Selected aspects of the coevolution between the Common cuckoo (Cuculus canorus) and its hosts
Anotace:
Výzkum žadonění hnízdních parazitů může přinést nové pohledy na jejich koevoluci s hostiteli a také obecně na evoluci signálů v živočišné říši. Kromě běžného žadonění vydávají mláďata kukačky obecné (Cuculus canorus) v nepřítomnosti svých hostitelů zvláštní hlasové signály, které zde nazýváme absenční vokalizace. Vzhledem k tomu, že tyto nápadné signály mohou zvyšovat riziko predace a vyžadují také …více
Abstract:
Studies of begging in avian brood parasites may provide new insights into the host–parasite conflict and the evolution of signaling. Apart from the begging call, common cuckoo Cuculus canorus nestlings use special vocal displays in the absence of their hosts, termed here host-absent vocalization (HAV). Since these conspicuous calls can increase the risk of predation and require energy, their costs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Albrecht, Ph.D., doc.RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., doc. RNDr. Karel Weidinger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta