Mgr. Václav Šicha, Ph.D.

Doctoral thesis

Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli

Selected aspects of the coevolution between the Common cuckoo (Cuculus canorus) and its hosts
Abstract:
Výzkum žadonění hnízdních parazitů může přinést nové pohledy na jejich koevoluci s hostiteli a také obecně na evoluci signálů v živočišné říši. Kromě běžného žadonění vydávají mláďata kukačky obecné (Cuculus canorus) v nepřítomnosti svých hostitelů zvláštní hlasové signály, které zde nazýváme absenční vokalizace. Vzhledem k tomu, že tyto nápadné signály mohou zvyšovat riziko predace a vyžadují také …more
Abstract:
Studies of begging in avian brood parasites may provide new insights into the host–parasite conflict and the evolution of signaling. Apart from the begging call, common cuckoo Cuculus canorus nestlings use special vocal displays in the absence of their hosts, termed here host-absent vocalization (HAV). Since these conspicuous calls can increase the risk of predation and require energy, their costs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
  • Reader: RNDr. Tomáš Albrecht, Ph.D., doc.RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., doc. RNDr. Karel Weidinger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta