Bc. Alžběta Breineková

Diplomová práce

Studium ubiquitinace proteinů DELLA

Analysis of DELLA protein ubiquitination
Anotace:
Posttranslační modifikace (PTM) proteinů reprezentují fascinující rozšíření dynamické komplexity proteomu živých buněk, ale představují i značnou překážku v analýze proteomu. Identifikace a mapování PTM proteinů se výrazně vylepšily, avšak pro pochopení složitých mechanismů a biologických funkcí je třeba zabývat se taképroteiny s velmi nízkou abundancí. V této diplomové práci s názvem Studium ubiquitinace …více
Abstract:
Posttranslational modifications (PTMs) of proteins represent fascinating extensions of the dynamic complexity of living cells' proteomes, but also present a solid obstacle in the proteome analysis. Identification and mapping of PTMs in proteins have improved dramatically, but to comprehend complex mechanisms and biological functions, one must address also a very low abundant proteins. Here, in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Černý, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Bouchal, externi

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Žádám o vyloučení své diplomové práce (Studium ubiquitinace proteinů DELLA) ze zveřejnění podle směrnice č.5/2013 v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Tato práce obsahuje metodické postupy a výsledky, které budou předmětem připravované vědecké publikace a návrhu na patent. Požadované délka utajení diplomové práce je 24 měsíců.
I herewith request that my Diploma thesis '' is excluded from the open public access granted in accordance with the Section 47b of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and the alterations and amendments thereto. This work contains sensitive data that are prepared for publishing in an impacted scientific journal. The restriction should last for at least 24 months.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fytotechnika / Biotechnologie rostlin