Mgr. Veronika Soumarová

Bakalářská práce

Voliči versus nevoliči v prezidentských volbách 2013

Voters and Non-Voters in the 2013 Presidential Election
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o typických charakteristikách českých občanů při příležitosti konání prvních přímých prezidentských voleb v České republice v roce 2013. Práce popisuje hlavní odlišnosti a případné podobnosti v rámci motivů mapujících volební chování a individuální rozhodování českých voličů i nevoličů.
Abstract:
This bachelor thesis deals with typical characteristics of Czech citizens during first direct presidential election in the Czech Republic in 2013. Paper describes main differences and potential similarities within chosen motives, which determined voter behaviour and individual decision making process of those who have participated on this election and even those who have not.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií