Bc. Vladislav MERHOUT

Master's thesis

Student vysoké školy a otevřené vzdělávací zdroje

College student and open educational resources
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním otevřených vzdělávacích zdrojů a možnostmi jejich využití studenty učitelství informatiky. V dané problematice jsme analyzovali současnou situaci v České republice i v zahraničí a následně provedli výzkum metodou rozhovoru. Pro podporu studentů učitelství byl připraven webový rozcestník pro přehled otevřených vzdělávacích zdrojů a studijní materiál zabývající se …more
Abstract:
The diploma thesis deals with research of open educational resources and possibilities of their use by students of informatics. In the given issue, we analyzed the current situation both in the Czech Republic and abroad, and then conducted research using the interview method. A web guidepost for an overview of open educational resources and study materials on issues was prepared to support teacher …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MERHOUT, Vladislav. Student vysoké školy a otevřené vzdělávací zdroje. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Basic Schools / INF-Te