Johana Jirušková

Bachelor's thesis

Ideál krásy v pohádkové tvorbě Karla Jaromíra Erbena

The Ideal of Beauty in Fairytales by Karel Jaromír Erben
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá ideální krásou postav v pohádkách Karla Jaromíra Erbena. Na základě pojmu "ideální krásy" je analyzován nejen vzhled, ale i charakteristika vystupujících osob a jejich společenská hierarchie. Pozornost je zaměřena především na ženské postavy, ze kterých lze vyvodit dobovou představu o dokonalé ženě včetně jejího postavení ve společnosti. Poslední kapitola práce obsahuje srovnání …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on ideal beauty of characters in Karel Jaromír Erben's fairy tales. On the basis of term "ideal beauty" it analyses not only the appearance but also characteristics of characters and their social hierarchy. Attention is given to female characters, from who we can deduce the contemporary idea of the perfect woman, including her status in the society. The last chapter contains …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirušková, Johana. Ideál krásy v pohádkové tvorbě Karla Jaromíra Erbena. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Historical and Literary Studies