Mgr. Jana Macalíková

Diplomová práce

Výuka o regionu Brno, Královo Pole s využitím modelu integrované tematické výuky

Region Brno, Královo Pole in model of integrated temathic instruction
Anotace:
Diplomová práce „Výuka o regionu Brno, Královo Pole s využitím modelu integrované tematické výuky“ řeší problematiku regionálních prvků ve výuce na prvním stupni základní školy. Práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. Praktická část práce se zabývá realizací modelu integrované tematické výuky se zaměřením na region Brno, Královo Pole ve 3. ročníku ZŠ. Cílem práce je připravit kompletní …více
Abstract:
The thesis "Teaching about the region Brno, Královo Pole using the model of integrated thematic instruction" deals with regional elements in education at primary school. The work has two parts: theoretical and practical part. The practical part deals with the implementation of model integrated thematic instruction, focusing on the region of Brno, Královo Pole in the 3rd year of primary school. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta