Bc. Petra Zbranková

Master's thesis

Past, present and future of waste management in France

Past, present and future of waste management in France
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Past, present and future of waste management in France“ je vývoj odpadového hospodářství ve Francii z pohledu veřejné správy. První část popisuje, jak se odpadové hospodářstí postupně vytvářelo v minulosti (od středověku až po dnešek), druhá část je věnovaná popisu aktuálního stavu odpadového hospodářství a na ni navazuje třetí část, která na základě odborné literatury předurčuje …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Past, present and future of waste management in France" is to describe the development of waste management in France from the perspective of public administration. The first part is concentrated on describing how the waste management system gradually evolved in the past (from the Middle Ages to the present), the second part is devoted to the description of the current …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Reader: PhD Tommaso Reggiani

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta