Bc. Alexandra Bajzíková

Bakalářská práce

Vplyv aktuálnych politických zmien v povodí Nílu na konfliktný potenciál vodných zdrojov v regióne

Effect of political changes in Nile river basin on conflict potential of water resources in the region
Abstract:
Water was until recently seen as a natural and almost inexhaustible source, but nowadays is the demand for water increasing. This bachelor thesis deals with problematics of water conflict in Nile River Basin. The work focuses on the conflict potential of the river Nile, which flows through one of the most arid areas in the world. There will be used Gleick´s framework of characteristics of conflict …více
Abstract:
Voda bola donedávna vnímaná ako prirodzený a takmer nevyčerpateľný zdroj, ale v súčasnosti dopyt po vode stále narastá. Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou konfliktov o vodu v povodí Nílu. Práca je zameraná na konfliktný potenciál rieky Níl, ktorá preteká jednou z najsuchších oblastí sveta. V práci bude využitý Gleickov teoretický rámec charakteristík konfliktného potenciálu, s cieľom zistiť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia