Bc. Přemysl Andres

Bakalářská práce

Pravicový extremismus v České republice

Right-wing extremism in the Czech Republic
Anotace:
V bakalářské práci je popsána problematika pravicového extremismu na území České republiky po roce 1990. Cílem práce je charakterizovat transformaci a současný stav pravicového extremismu v České republice. V teoretické části je pomocí rešerše literatury nejprve definován a charakterizován pojem pravicový extremismus. V následující kapitole je rozpracován pravicový extremismus na území České republiky …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the issue of right-wing extremism in the Czech Republic after 1990. The aim of this work is to characterize the transformation and current state of right-wing extremism in the Czech Republic. In the theoretical part, the concept of right-wing extremism is first defined and characterized by literature search. The following chapter discusses right-wing extremism in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: MSc Jan Polišenský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní