Bc. Michal Prchlík

Diplomová práce

Utilization of drama techniques in motivating EFL students to read English course-book texts

Utilization of drama techniques in motivating EFL students to read English course-book texts
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje cyklus akčního výzkumu na téma využití technik dramatu k motivaci studentů angličtiny jako cizího jazyka ke čtení učebnicových textů. Koncept dramatu ve výuce a jeho využití při čtení je nejdříve zkoumán z teoretického hlediska. V praktické části tato práce prezentuje proces tvorby učebního plánu lekce zahrnující čtení učebnicového textu s využitím technik dramatu a dokumentuje …více
Abstract:
This thesis analyses a cycle of an action research process on utilization of drama techniques in motivating students of English as a foreign language to read their course-book texts. It first examines the concept of drama in education and its application to reading from theoretical point of view. In its practical part, this thesis presents an example of the process of creation of a lesson on reading …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.