Bc. Lukáš Jesenský

Bachelor's thesis

Klasifikace složení a původ vody vrtů v okolí obce Hrdlív

Groundwater composition and origin in the boreholes near Hrdliv village
Abstract:
My work is based of the classification and composition of groundwater in the vicinity of the village Hrdlív, specifically water in encountered hydrogeological wells. I deal with the rock content at the site and the mineralization caused by it. Using analyzes and drill-ing reports provided by Satorka Drill and using the literature, I determined the boundaries between createous and carbon rocks. I assigned …more
Abstract:
Moje práce se zabývá klasifikací a složením podzemních vod v okolí obce Hrdlív, kon-krétně vodou v naražených hydrogeologických vrtech. Věnuji se v ní horninové náplni na lokalitě a mineralizaci jí způsobené. Pomocí analýz a vrtných zpráv poskytnutých firmou Satorka Drill a za použití literatury, jsem určil hranice mezi horninami křídy a karbonu. Naražené kolektory vody jsem přiřadil k odpovídajícím …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Chroustová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta