Bc. Martin Macíček

Diplomová práce

Strukturální změny českého trhu práce (DSGE přístup)

Structural changes in the Czech labour market: A DSGE approach
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá strukturální změny českého trhu práce v průběhu posledních 15 let. K analýze je použit DSGE model malé otevřené ekonomiky s frikcemi na trhu práce. Parametry modelu jsou odhadovány za použití Bayesovských technik. Kvalita modelu je testována srovnáním momentů z dat a simulovaných momentů z modelu. Impulsní odezvy jsou použity k odhalení reakcí ekonomiky na exogenní šoky …více
Abstract:
In this thesis the structural changes in the Czech labor market during the last 15 years are investigated. The analysis is performed using the small open economy DSGE model with labor market frictions. The model parameters are estimated using the Bayesian techniques. The quality of the model is tested by the comparison of data moments and model simulated moments. The impulse responses are employed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta