Bc. Marie Dudáčková, DiS.

Diplomová práce

Vybrané bankovní produkty a jejich realizace při úmrtí klienta

Selected Banking Products and Their Realization after Clients Death
Anotace:
Tato práce na téma vybrané bankovní produkty a jejich realizace při úmrtí klienta je rozložena do pěti kapitol. V první kapitole jsou podrobněji rozebrány základní bankovní produkty a služby, které banky poskytují. V následující kapitole je popsáno dědění a jeho zákonné podmínky. Také se zde pojednává o tzv. odúmrti, tedy o připadnutí dědictví státu. Třetí kapitola se zabývá postupem banky při úmrtí …více
Abstract:
This study on selected banking products and their implementation in the death of the client, is divided into five chapters. In the first chapter are discussed in more detail the basic banking products and services that banks provide. The next chapter describes the inheritance and legal conditions. There is also deals with the so-called odúmrti, ie Accrual of State succession. The third chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance