Martina Kamarytová

Bakalářská práce

Vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití

Micro Hydroelectric Power Plants and their Potential Uses
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití. V teoretické části jsou popsány vodní toky v České republice. Dále se zaměřuje na malé vodní toky a malé vodní elektrárny na nich ležící. Jsou zde vypsány matematické a fyzikální vztahy související s vodními elektrárnami. Poslední část teoretické části se zaměřuje na technické řešení vhodné pro malé vodní toky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of micro hydroelectric power plants and their potential use. The theoretical part describes the watercourses in Czech Republic. It also focuses on small streams and small hydroelectric power plants lying on them. Listed are mathematical and physical formulas related to hydroelectric power. The last part of the theoretical part focuses on the technical solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016
Zveřejnit od: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kamarytová, Martina. Vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití. Praha, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe