Veronika MORAVCOVÁ

Bachelor's thesis

Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti"

Public Relations of nonprofit company "Místo pro děti"
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je Public relations neziskové organizace ?Místo pro děti?. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části definuji pojem nezisková organizace a zaměřuji se na definici Public relations a pojmů, které jsou nezbytné k činnosti public relations, a to především propagace, corporate identity, image organizace, veřejné mínění, komunikační kanály …more
Abstract:
Topic of this bachelor?s thesis is ?Public relations of Non-profit organization Místo pro děti?. My thesis is divided in two parts, theoretical and practical. In my theoretical part I defines terms NGO and I am focusing on definying Public relations and terms which are essentional to public relations aktivity, primarily promotion, corporate identity, image of the organization, public opionion, communications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2013
Accessible from:: 30. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MORAVCOVÁ, Veronika. Public Relations neziskové organizace "Místo pro děti". Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta