Bc. Lucie Suchomelová

Bakalářská práce

Finanční řízení v podniku ESAB Vamberk, s. r. o.

Financial management in the company ESAB Vamberk, Ltd.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na finanční analýzu podniku, která tvoří hlavní část finančního řízení. Nejprve budou popsány základní pojmy z finančního řízení, konkrétně principy finančního řízení a oblasti, kterými se finanční řízení zabývá, dále jaký je význam finanční analýzy pro podnik a také základní metody analýzy. V analytické části jsou zpracovány vertikální a horizontální analýza účetních výkazů …více
Abstract:
This work is focused on financial analysis, which forms a major part of financial management. First, will be described the basic concepts of financial management, namely the principles of financial management and areas which deals with financial management, then What is the importance of financial analysis for business and basic methods of analysis. In the analytical part presents the vertical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suchomelová, Lucie. Finanční řízení v podniku ESAB Vamberk, s. r. o.. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní