Bc. Petr Klimeš

Diplomová práce

Výuka 3D grafiky v prostředí základní školy

Education of 3D graphics at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá 3D programy a jejich zařazením do výuky informatiky či výpočetní techniky na základní škole. V práci je představeno hned několik 3D programů, které by bylo možné na základních školách používat. Pozornost je zároveň věnovaná kurikulárním dokumentům. Hlavní částí práce je popis realizace samotné výuky 3D grafiky pomocí předem vybraného softwaru, z čehož bude možné vyvodit, zda …více
Abstract:
The diploma thesis deals with 3D programs and their inclusion in the education of the information technology or computing technology at primary school. The thesis introduces several 3D programs, that could be used in primary schools and there is also paid an attention to curricular documents. The main part of the thesis is a description of the realization of teaching the 3D graphics with using of pre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta