Bc. Tomáš Korbel

Bakalářská práce

Náklady na provoz vozidel ve firmě Multitrans CZ s.r.o.

Costs of Operation of Vehicles in Multitrans CZ s.r.o.
Anotace:
Práce se zaměřuje na náklady na provoz vozidel v podniku provozujícím mezinárodní silniční nákladní dopravu. Zabývá se teoretickým vytyčením nákladů a pojmů souvisejících s provozem nákladních vozidel. Dále je popsán současný stav nákladů ve společnosti Multitrans CZ s.r.o. Na závěr práce obsahuje návrhy pro snížení nákladů na provoz vozidel ve zmíněné společnosti.
Abstract:
The work focuses on the cost of vehicles operation in an international road freight provider. The author focuses on the definition of costs and terms relating to truck operation. The work further describes the current state of costs in Multitrans CZ s.r.o. In conclusion, the author presents proposals for operating costs reduction in the above indicated company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Kučera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Korbel, Tomáš. Náklady na provoz vozidel ve firmě Multitrans CZ s.r.o.. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera