Lucia ŠIMÁŠKOVÁ, MgA.

Bachelor's thesis

Kultúrne a sociálne funkcie hier buzkaši a čogán v súčasnom Afghánistáne a Iráne

Cultural and social functions of buzkashi and chaugan in nowadays Afghanistan and Iran
Abstract:
The bachelor thesis introduce the cultural and social functions of traditional horse game called buzkashi and provides the description of its development in Afghanistan since the 80s of the 20. century till the year 2020. The thesis also provides an introduction to Iranian horse game chaugan - the forerunner of the modern day polo with the references to ancient chaugan, its role in Safavid dynasty …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá kultúrnymi a sociálnymi funkciami tradičnej koňskej hry buzkaši a jej vývinom v Afghánistáne od 80. rokov 20. storočia do roku 2020. Predstavuje takisto čogán - iránského predchodcu koňského póla prostredníctvom odkazov na literárne zdroje o starovekom čogáne, jeho roly v sasánovskej dynastii a súčasného stavu v Iráne.
 
 
Jazyk práce: Swedish
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Alena Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÁŠKOVÁ, Lucia. Kultúrne a sociálne funkcie hier buzkaši a čogán v súčasnom Afghánistáne a Iráne. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/