Barbora Mokrá

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Occupational safety and health
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá průzkumem a posouzení úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Finančním úřadě pro Středočeský kraj. Teoretická část práce představuje základní pojmy a definuje povinnosti zaměstnavatele a povinnosti všech zaměstnanců Finančního úřadu. Praktická část seznamuje s orgány finanční správy a její historií a věnuje se analýze úrovně zajištění BOZP ve Finančním …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with occupational health and safety at the Financial Authority for Central Bohemian Region. The theoretical introduces the basic terms and concepts and defines the employer’s and the duties of all employees of the Financial Authority. The practical part introduces the administrative bodies of the Financial Administration and its history and analyses the level OHS at the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS