Barbora Mokrá

Bachelor's thesis

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Occupational safety and health
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá průzkumem a posouzení úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Finančním úřadě pro Středočeský kraj. Teoretická část práce představuje základní pojmy a definuje povinnosti zaměstnavatele a povinnosti všech zaměstnanců Finančního úřadu. Praktická část seznamuje s orgány finanční správy a její historií a věnuje se analýze úrovně zajištění BOZP ve Finančním …more
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with occupational health and safety at the Financial Authority for Central Bohemian Region. The theoretical introduces the basic terms and concepts and defines the employer’s and the duties of all employees of the Financial Authority. The practical part introduces the administrative bodies of the Financial Administration and its history and analyses the level OHS at the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS