Theses 

Činnost a hospodaření neziskové organizace poskytující sociální služby – Romana Heckelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Romana Heckelová

Bakalářská práce

Činnost a hospodaření neziskové organizace poskytující sociální služby

Activities and Financial Management of a Semi-Budgetary Organization Providing Social Services

Anotace: Cílem bakalářské práce „Činnost a hospodaření neziskové organizace poskytující sociální služby“ je zhodnotit hospodaření Charity Zábřeh v letech 2005-2009. Teoretická část je věnována obecně neziskovým organizacím, s ohledem na zaměření práce nestátním neziskovým organizacím a to hlavně církvím a náboženským společnostem a církevním právnickým osobám, které jsou zřizované církví a náboženskou společností, do kterých patří i Charita.Praktická část je zaměřená na konkrétní neziskovou organizaci Charitu Zábřeh, na její obecnou charakteristiku a na analýzu hospodaření v letech 2005-2009. Jak Charita Zábřeh hospodařila v jednotlivých letech je patrné hlavně z výsledku hospodaření.

Abstract: The objective of bachelor thesis "Activities and management of non-profit organization providing social services"is to revaluate management of Charity Zabreh in the years 2005 - 2009.The theoretical part is dedicated to commonly non-profit organization with regards to zero in on works of non-state, non-profit organizations, mainly church and religious societies and church legal bodies set up by the church and religious society, the Charity among them. The practical part is zeroed in on concrete non-profit organization Charity Zabreh, on its common characterization and management analysis in the years 2005 - 2009.The way Charity Zabreh managed in each of those years is perceptible mainly from management results.

Keywords: Charita, církevní právnické osoby, neziskové organizace, sociální služby, hospodaření, Charity, church legal bodies, non-profit organizations, social services, management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Fachinelli
  • Oponent: Marta Rýznarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:56, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz