Nikol ŠVECOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Zkušenost arteterapeuta s tvorbou klientů s duševním onemocněním

Psychické potíže v dospívání

The experience of the art therapist with the creation of clients with mental illness
Anotace:
Cílem práce je v teoretické části popsat adolescenci, podstatné změny i možné potíže, které se pojí s tímto přechodným obdobím až k problémům souvisejícím s poruchami pudu sebezáchovy jako je sebepoškozování a suicidální pokusy. Dále nastínění možností podpory, léčby i diagnostiky těchto složitých stavů a představení možnosti arteterapie jako podpůrného prostředku pro adolescenty. V praktické části …více
Abstract:
This thesis aims to present adolescence, fundamental changes, and troubles typical for this age such as a crisis as self-destruction and suicide attempted. This work is to set out various possibilities of support, treatment, therapy, and diagnostics of these complicated situations. Art Therapy is shown as support tools for adolescents. Two case studies of two clients are represented in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Evžen Perout

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Nikol. Zkušenost arteterapeuta s tvorbou klientů s duševním onemocněním. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Arteterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.